Skip to content

Viktig information angående COVID 19
(Coronaviruset)

Med tanke på COVID 19 tillför Hässlö Trafikskola nya rutiner.

Vi vill undvika smittrisken bland kunder och kollegor och att våra kunder ska känna sig trygga under sin utbildning här.

Därför ber vi alla våra kunder att ta hänsyn och ha förståelse för dessa rutiner vi inför:

  • Vid minsta tecken av förkylning/hosta kommer du att bli vänligt avvisad från platsen och vi bokar om din kurs.
  • Det är obligatoriskt att desinficera dina händer när du kommer hit, och innan din lektion.
  • Bilar desinficeras före och efter lektioner.
  • Munskydd finns att tillgå vid förfrågan.
  • All teoretiskundervisning sker utomhus, tänk på hur du klär dig.
  • Vi har dragit ner på platser för boende hos oss, så du som bokar din kurs med boende kommer att få bo själv i ett eget rum. Har du möjlighet att bo hemma eller hos en bekant så gör det, då vi har begränsat med plats.
  • Om möjligt, använd egna mc-kläder.

Om vi alla följer dessa rutiner kommer vi ha en fortsatt trygg utbildning. Världen och det vanliga livet kommer att fortgå, det gäller bara att vi är extra varsamma och tänker oss för så kommer detta att gå bra.

Intensivkurs Körkort i Västerås

Se våra utbildningar

Läs mer och kika in våra populära utbildningar.